Życzenia świąteczne od władz samorządowych Bochni 2017-04-13
Planszówki rządzą! 2017-04-13
Zorganizowane w minioną sobotę przez Planszówkową Bochnię i Miejski Dom Kultury spotkanie z grami planszowymi cieszyło się ogromną popularnością. Jak zwykle bogatym zbiorem gier zasilili spotkanie tarnowscy Aspiranci. CZYTAJ
Młody Plastyk 2017 2017-04-13
Tytuł „Młody Plastyk 2017” czeka na uzdolnione dzieci i młodzież, trzeba tylko złożyć prace w przeglądzie o takim właśnie tytule organizowanym od lat przez Miejski Dom Kultury w Bochni. Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat z terenu powiatu bocheńskiego, wykazującej zdolności plastyczne, w wymiarze przekraczającym szkolny program edukacyjny. CZYTAJ
Podsumowanie Warsztatów Strategiczno – Urbanistycznych 2017-04-12
10 i 11 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Bochnia zorganizowano Warsztaty Strategiczno – Urbanistyczne, dotyczące nowych projektów najważniejszych przestrzeni publicznych Bochni tj. Rynku wraz z terenami przyległymi oraz Plant Salinarnych. Warsztaty stanowiły element konsultacji społecznych kluczowych projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017 – 2026, współfinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. CZYTAJ
Uczcili pamięć Ofiar Katynia 2017-04-11
Mszą Świętą koncelebrowaną w Bazylice św. Mikołaja w Bochni rozpoczęto obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. CZYTAJ
Granty Ministra Kultury dla Biblioteki 2017-04-11
W 2017 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaproponuje mieszkańcom miasta i powiatu wiele interesujących działań dzięki dofinansowaniu projektów pozyskanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. CZYTAJ
Dzieci piszą Listy dla Ziemi 2017-04-11
11 kwietnia rozpocznie się ogólnopolska akcja – Listy dla Ziemi. Działanie stanowi element 9. edycji programu Po Stronie Natury, którego celem jest uwrażliwianie Polaków na kwestię dbania o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. W czasie akcji, w całej Polsce dzieci i młodzież w napisanych przez siebie listach będą zachęcać dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji Listy dla Ziemi jest Fundacja ekologiczna ARKA, będąca partnerem programu Po Stronie Natury, prowadzonego przez firmę Żywiec Zdrój wraz z Lasami Państwowymi i PTTK. CZYTAJ
Nabór do klas pierwszych bocheńskich szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 2017-04-11
Gmina Miasta Bochnia ogłasza nabór do klas pierwszych bocheńskich szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018. CZYTAJ
100 tys. zł. premii dla młodych rolników, którzy przejdą na swoje 2017-04-07
Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziale Regionalnym ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. CZYTAJ
Odnawialne źródła energii - deklaracja 2017-04-07
Gmina Miasta Bochnia przygotowuje się do pozyskania zewnętrznych środków na instalacje odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.1 Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. CZYTAJ
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Wypisz się Zapisz się