Bochnia - kontekst
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Poznaj nasz potencjał

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BOCHNI

Bochnia - miasto położone nad Rabą na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Takie rozlokowanie decyduje o niezwykłej malowniczości miasta, bowiem w części południowej teren jest pagórkowaty, natomiast w północnej - równinny.

centrum_z_gory

Wcinające się w samo miasto wzgórza z kompleksami leśnymi, nadają mu niepowtarzalny urok. Bliskie sąsiedztwo Puszczy Niepołomickiej, a także Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego - znanych regionów turystycznych i wypoczynkowych stanowi o dużej atrakcyjności Bochni.

Bochnia zlokalizowana jest w połowie trasy Kraków – Tarnów. Oddalona jest o 37 km od Krakowa i o 38 km od Tarnowa. Charakterystyczne jest dla powiatu strategiczne położenie przy międzynarodowej drodze, autostradzie A4 (E40). Przez Bochnię przebiega także droga krajowa nr 94 oraz wojewódzka nr 965 Limanowa-Zielona.  

Przez miasto przebiega linia kolejowa Wrocław-Medyka (E30). Zatrzymuje się tutaj każdy pociąg pospieszny i niektóre pociągi ekspresowe. Miasto posiada również bardzo dobre połączenia autobusowe, gdyż leży na trasie Przemyśl – Wrocław. Najbliższe lotnisko to odległy od Bochni o około 50 kilometrów, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

W Bochni kursuje 7 linii autobusowych Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych i Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. Połączenia wewnątrz powiatu obsługiwane są głównie przez prywatnych przewoźników, za pomocą tzw. busów.

polaczenie

Usytuowanie miasta i jego dostępność komunikacyjna wpływają na atrakcyjność inwestycyjną Bochni oraz powiatu bocheńskiego i bez wątpienia stwarzają korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.


GOSPODARKA GMINY MIASTA BOCHNIA


Bochnia jest gminą miejską o powierzchni 29,9 km2, którą – według stanu na dzień 31 XII 2014 – zamieszkiwało 30,1 tys. osób (dane uzyskane z Urzędu Statystycznego w Krakowie). Prawie 63% mieszkańców Bochni to ludność w wieku produkcyjnym.

Na terenie miasta funkcjonuje ok. 30 dużych zakładów pracy. Według ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta Bochnia na dzień 31 XII 2014 było zarejestrowanych 3468 osób fizycznych - przedsiębiorców zamieszkałych w naszym mieście, prowadzących działalność gospodarczą na terenie.

Poniżej przedstawiono zestawienie niektórych wybranych podmiotów gospodarczych.

tabela_zaklady


INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU


• Cech Rzemiosł Różnych
• Forum Stowarzyszeń Przedsiębiorczości Regionu Małopolskiego
• Stowarzyszenie Kupców Placu Gazaris,
• 8 banków (ING Bank Śląski, PKO S.A., PKO BP, Krakowski Bank Spółdzielczy, Kredyt Bank, Krakowski Bank Rzemiosła, Alior Bank, Polbank, SKOK Jaworzno)

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE

Na terenie miasta działają:

• Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych sp. z o.o. – obszar działalności: Miasto Bochnia i Gmina Bochnia,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – obszar działalności: Miasto Bochnia,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – obszar działalności: Miasto Bochnia i Gmina Bochnia,
• Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – obszar działalności: Miasto Bochnia, Gmina Bochnia,  Gmina Rzezawa, Gmina Nowy Wiśnicz

OŚWIATA

W mieście Bochnia funkcjonuje:
• 6 przedszkoli publicznych, 1 niepubliczne sióstr służebniczek
• 5 szkól podstawowych,
• 2 gimnazja.

W powiecie bocheńskim funkcjonuje pięć zespołów szkół oraz dwa licea ogólnokształcące, podporządkowanych władzom powiatu. Są to:
• Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
• Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
• Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
• Zespół Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy
• I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
• II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni.

Dodatkowo bocheński samorząd powiatowy prowadzi inne placówki oświatowo-wychowawcze, służące młodym mieszkańcom powiatu:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni
• Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bochni
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni
• Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu (gmina Żegocina).

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) w Bochni w roku szkolnym 2014/2015

szkolnictwo


KULTURA , SPORT, WYPOCZYNEK


Najcenniejszym zabytkiem miasta jest Kopalnia Soli, od 2013 roku wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z walorów leczniczych bocheńskiej żupy można korzystać za pośrednictwem oferty Uzdrowiska Kopalni Soli Bochnia. Unikalny mikroklimat i dobra infrastruktura przyciągają do podziemnych komór wielu chętnych.

kopalnia

Godne uwagi są również inne obiekty i miejsca. Do takich niewątpliwie należy centrum z rynkiem, które przetrwało w średniowiecznym układzie, jeszcze z czasów lokacji. Urokliwe kamieniczki pochodzą z XVIII - XIX wieku. Spokojne uliczki zachowały swoje szesnastowieczne nazwy: Oracka, Solna Góra, Floris oraz szereg ulic, który nosi nazwy związane z górnictwem solnym.

Rynek_z_Kazimierzem_maly

Cennym zabytkiem sztuki sakralnej jest majestatyczna Bazylika św. Mikołaja, ufundowana w 1253 r. Obecny budynek wzniesiony ok. 1440 r., wielokrotnie przebudowywany, ozdobiony gotycką fasadą o barokowo – rokokowym wnętrzu. Bazylika jest sanktuarium maryjnym (znajduje się tu cudowny obraz Matki Bożej Bocheńskiej, koronowany w 1934 roku).

bazylika

Każdy kto zawita do Bochni powinien odwiedzić muzeum, które znajduje się przy bocheńskim rynku w gmachu byłego klasztoru dominikanów. Założone w 1959 r., nosi obecnie imię swojego założyciela i zarazem pierwszego kustosza prof. Stanisława Fischera. Mimo, że przedmiotem jego działalności jest zasadniczo ziemia bocheńska, jest czymś więcej niż instytucją o znaczeniu regionalnym.

muzeum

Ekologicznie czysty region, 800 - letnia historia (pierwsza pisemna wzmianka o Bochni pochodzi z roku 1198), niepowtarzalna atmosfera miasta, to nie wszystkie atrybuty Bochni. Ciekawe okolice z dworkami podmiejskimi, zespołem barokowych i renesansowych budowli z XVII wieku w Nowym Wiśniczu; Lipnica Murowana z zabytkami budownictwa drewnianego oraz bliskość Krakowa i Wieliczki, a przede wszystkim bliskie sąsiedztwo tak znanych regionów turystycznych, jak Beskid Wyspowy i Beskid Sądecki, czynią Bochnię wymarzonym miejscem na co najmniej kilkudniowy „wypad”. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

W 2014 r. został oddany do użytkowania Park Rodzinny „Uzbornia” położony na jednym z siedmiu wzniesień, na których położone jest miasto Bochnia.

Uzbornia2

Park podzielono na 2 części, które ze względu na ukształtowanie terenu, walory przyrodnicze, a przede wszystkim zróżnicowane potrzeby użytkowników pod względem wiekowym i charakterologicznym, podzielono na strefy:
• strefę reprezentacyjną, w której zlokalizowany jest istniejący pomnik pamięci, aleja honorowa, deptak.
• strefę cichą (kontemplacyjną), wyposażoną w ławeczki, poziomy spacerowe,
• strefę wypoczynku aktywnego, w skład której wchodzi kompleks boisk (boisko do gry w siatkówkę, w siatkówkę plażową, boisko wielofunkcyjne) skatepark, stoliki szachowe, schody napowietrzne drewniane (plac zabaw), mini amfiteatr wraz z trybuną oraz "Zielona Siłownia".

Uzbornia

Przewidziany został także punkt informacji dotyczący rysu historycznego Parku "Uzbornia", obiektów ulokowanych na terenie parku oraz innych atrakcji miasta Bochnia. Powstał również pawilon gastronomiczny z tarasem widokowym, wyposażony w zaplecze sanitarne.

Z Parku na wzgórzu Uzbornia rozciąga się malowniczy widok na miasto i Puszczę Niepołomicką.


BAZA NOCLEGOWA

• Hotel COLD - ul. Storynka 5
• Hotel SUTORIS - ul. Solna 2
• Hotel ZALESIE - ul. Dąbrowskiego 1A
• NOWA BOCHNIA - ul. ks. Józefa Poniatowskiego 24
• Hotel NAD RABĄ - ul. Proszowska 121
• Bursa - DOM PIELGRZYMA - ul. Stasiaka 10
• Gościniec SALTON - ul. Serafińskich 2
• Hostel Bochnia - ul. Partyzantów 7