Oferta sprzedaży
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Urząd Miasta Bochnia informuje, że dysponuje następującymi nieruchomościami położonymi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod nazwą "Krakowski Park Technologiczny"

Moduł 13- składa się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych nr 1386/27, 1386/30 i nr 1386/25 o łącznej  pow. 3,3646 ha.

Nieruchomości  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.12.2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U 2015.760. z pózn.zm.), znajdują się w obszarze tej strefy, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania i stosowania zasad określonych w aktualnie obowiązującym Regulaminie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działki niezabudowane. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni uchwalonym przez Radę Miasta Bochnia uchwałą nr XXXVI/373/13 z dnia 28 listopada 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19.12.2013 r. poz. 7703 działki  obejmuje obrys o symbolu: 6 P- tereny produkcji, składów i magazynów. 

Cena sprzedaży nieruchomości określana jest na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 71 zł netto/m2 . Wobec czego wywoławcza cena sprzedaży w przetargu wynosi odpowiednio: 2 388 866,00 zł netto + 23% podatku VAT.

dock_icon
jpg_icon jpg pdf jpg
formatka foto moduł
mpzp BSAG opis oferty
inwestycyjnej
układ funkcjonalny


 Moduł 14
- składa się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych   o łącznej  pow. 4,9351 ha.

Działki niezabudowane. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni uchwalonym przez Radę Miasta Bochnia uchwałą nr XXXVI/373/13 z dnia 28 listopada 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19.12.2013 r. poz. 7703 działki  obejmuje obrys o symbolu: 2 P- tereny produkcji, składów i magazynów.

Cena sprzedaży nieruchomości określana jest na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 71 zł netto/m2 . Wobec czego wywoławcza cena sprzedaży w przetargu wynosi odpowiednio: 3 503 921,00 zł netto + 23% podatku VAT.

Ogłoszenie na BIP 

dock_icon
jpg_icon jpg pdf jpg
formatka foto moduł
mpzp BSAG opis oferty
inwestycyjnej
układ funkcjonalny

Moduł 15- składa się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych   o łącznej  pow. 2,4275 ha.

Część nieruchomości  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.12.2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U 2015.760. z pózn.zm.), znajduje się w obszarze tej strefy, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania i stosowania zasad określonych w aktualnie obowiązującym Regulaminie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Działki niezabudowane. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni uchwalonym przez Radę Miasta Bochnia uchwałą nr XXXVI/373/13 z dnia 28 listopada 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19.12.2013 r. poz. 7703 działki  obejmuje obrys o symbolu: 3 P- tereny produkcji, składów i magazynów.

Cena sprzedaży nieruchomości określana jest na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 71 zł netto/m2 . Wobec czego wywoławcza cena sprzedaży w przetargu wynosi odpowiednio: 1 747 800,00 zł netto + 23% podatku VAT.dock_icon
jpg_icon jpg pdf jpg
formatka foto moduł
mpzp BSAG opis oferty
inwestycyjnej
układ funkcjonalny

Moduł 16- składa się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 7598/1, nr 7598/3, nr 73/37 i nr 7597/4  o łącznej  pow. 1,1674 ha.

Część nieruchomości  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.12.2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U 2015.760. z pózn.zm.), znajduje się w obszarze tej strefy, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania i stosowania zasad określonych w aktualnie obowiązującym Regulaminie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Działki niezabudowane. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni uchwalonym przez Radę Miasta Bochnia uchwałą nr XXXVI/373/13 z dnia 28 listopada 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19.12.2013 r. poz. 7703 działkęi obejmuje obrys o symbolu: 3 P- tereny produkcji, składów i magazynów.

Cena sprzedaży nieruchomości określana jest na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 71 zł netto/m2 . Wobec czego wywoławcza cena sprzedaży w przetargu wynosi odpowiednio: 840 528,00 zł netto + 23% podatku VAT.


dock_icon
jpg_icon jpg pdf jpg
formatka foto moduł
mpzp BSAG opis oferty
inwestycyjnej
układ funkcjonalny


Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale GMiR Urzędu Miasta Bochnia,

pok. nr 116
tel. 14 614-91-42,
fax 14 611-83-99,
www.bip.um.bochnia.pl

UKLAD_FUNKCJONALNY_Wrzesien

BSAG_plan

MAPA_ZASADNICZA_mala


wizualizacja1

1BSAG