Oferta sprzedaży
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Urząd Miasta Bochnia informuje, że dysponuje następującymi nieruchomościami położonymi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod nazwą "Krakowski Park Technologiczny"

 

Moduł 13- składa się z niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 1386/21 o pow. 3,2959 ha.

Nieruchomość  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.12.2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U 2015.760. z pózn.zm.), znajduje się w obszarze tej strefy, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania i stosowania zasad określonych w aktualnie obowiązującym Regulaminie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działka niezabudowana. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni uchwalonym przez Radę Miasta Bochnia uchwałą nr XXXVI/373/13 z dnia 28 listopada 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19.12.2013 r. poz. 7703 działkę  obejmuje obrys o symbolu: 6 P- tereny produkcji, składów i magazynów. 

Cena sprzedaży nieruchomości określana jest na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 71 zł netto/m2 . Wobec czego wywoławcza cena sprzedaży w przetargu wynosi odpowiednio: 2 340 089,00 zł netto + 23% podatku VAT.

Moduł 16- składa się z niezabudowanej nieruchomości gruntowej 7598/1 o pow. 1,1267 ha.

Nieruchomość  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.12.2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U 2015.760. z pózn.zm.), znajduje się w obszarze tej strefy, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania i stosowania zasad określonych w aktualnie obowiązującym Regulaminie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Działka niezabudowana. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni uchwalonym przez Radę Miasta Bochnia uchwałą nr XXXVI/373/13 z dnia 28 listopada 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19.12.2013 r. poz. 7703 działkę  obejmuje obrys o symbolu: 3 P- tereny produkcji, składów i magazynów.

Cena sprzedaży nieruchomości określana jest na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 71 zł netto/m2 . Wobec czego wywoławcza cena sprzedaży w przetargu wynosi odpowiednio: 799 957,00 zł netto + 23% podatku VAT.


Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale GMiR Urzędu Miasta Bochnia,

pok. nr 116
tel. 14 614-91-42,
fax 14 611-83-99,
www.bip.um.bochnia.pl

UKLAD_FUNKCJONALNY_MARZEC_2017

BSAG_plan

MAPA_ZASADNICZA_mala


wizualizacja1

1BSAG