Nieruchomość gruntowa przy ul. Brzeskiej w Bochni
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Urząd Miasta Bochnia informuje, że dysponuje nieruchomością komunalną, położoną w Bochni przy ul. Brzeskiej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 5011/29 o pow. 0,9331 ha, obj. KW Nr TR1O/00057470/1.Dla przedmiotowego terenu miasto nie posiada prawnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia” uchwalonym  Uchwałą Nr XXXVI/349/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.,zmienionym uchwałą nr XXV/274/12 z dnia 28.12.2012 r. teren przedmiotowej działki leży w obszarze urbanizacji (I.) w terenach rozwoju: ZR/U- wyznaczone w studium tereny koncentracji zabudowy usługowe.
Działka jest położona przy wyjeździe z Bochni w kierunku Tarnowa. Istnieje połączenie przedmiotowej nieruchomości z drogą E4  wydzieloną drogą o szerokości 6 m i długości 70 m. Przez działkę przebiega sieć gazowa g 500 oaz linia wysokiego napięcia.

Dodatkowe informacje:
Wydział GMiR Urzędu Miasta  Bochnia
pok. nr 115
tel.  (014) 61 49 141
fax  (014) 61 18 399

mapka_brzeska

1

2