Nieruchomość komunalna - ul. Rzeźnicka 3
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem użytkowym o łącznej pow. użytkowej 448,69 m2.

Gmina Miasta Bochnia sprzeda zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 6099/2 o pow. 0.0231 ha, obj. KW Nr TR1O/00080280/2, położoną w Bochni przy ul. Rzeźnickiej 3. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem użytkowym o łącznej pow. użytkowej 448,69 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście”, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie terenów zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, w tym obiekty usług i handlu, obiekty gastronomii, obiekty instytucji finansowych i bankowych, obiektów usług biurowych i administracji, biura projektowe i badawczo – rozwojowe. Budynek zlokalizowany jest w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. Przedmiotowy budynek wpisany jest do ewidencji zabytków pod numerem 163 (pozycja 6099 dom murowany – początek XX w.).

Cena wywoławcza: 499 900,00 zł

Ogłoszenie na BIP 

rzeznicka_new


• Granica sporna z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 6100/4.
• W związku z czynnym przyłączem kanalizacyjnym należącym do Gminy Miasta Bochnia znajdującym się na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 6099/2 stanowiącej przedmiot przetargu, przyszły nabywca winien zobowiązać się do ustanowienia na rzecz Gminy Miasta Bochnia służebności polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń w postaci instalacji kanalizacji sanitarnej, służących do odprowadzenia ścieków z budynku Rynek 3 usytuowanego na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 6099/1, oraz prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnych do dokonywania ewentualnych konserwacji, remontów, oraz przebudowy tej instalacji.
• Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostanie ustanowiona odpłatna służebność korzystania z pomieszczeń piwnicznych o pow. 12,5 m2 znajdujących się pod powierzchnią nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 6099/1. Ustanowienie służebności nastąpi za cenę określoną w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w dniu sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 6099/2. Cena służebności to 1400,00 zł netto + 23% VAT. 


Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale GMiR Urzędu Miasta Bochnia, pok. nr 116, tel. (14) 614-91-41, fax (14) 611-83-99.

MAPKA_RZEZNICKA