Nieruchomości gruntowe przy ul. Partyzantów
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 788/5 i 787/3 o powierzchni łącznej 0,4709 ha.

Według  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/349/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 27.08.2009 r. zmienionym uchwałą Nr XXV/274/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28.12.2012 r., działki nr 787/3 i nr 788/5 położone są w obszarze urbanizacji (I.)

w terenach oznaczonych symbolem PU- istniejące tereny przemysłowo- usługowe przeznaczone do utrzymania, rozbudowy i kontynuacji. Zabudowę działki nr 787/3 stanowi plac z płyt betonowych, bramy wjazdowe, wiaty magazynowe oraz ogrodzenie z siatki stalowej. Zabudowę działki nr 788/5 stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, wiata stalowa, brama wjazdowa i droga z nakładki asfaltowej.  Cena wywoławcza w przetargu: 990 000,00 zł


partyzantow1

partyzantow3

partyzantow2