Nieruchomości Komunalne - ul. Nowy Świat.
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Urząd Miasta Bochnia informuje, że dysponuje atrakcyjnymi nieruchomościami komunalnymi, położonymi w Bochni przy ul. Nowy Świat.

Oznaczone są one jako działki ewidencyjne nr:
1. 3050/4 - pow. 0.1401 ha

Teren przedmiotowej nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu " Trinitatis" w Bochni. Zgodnie z ustaleniami pow. planu teren nieruchomości obejmuje obrys o symbolu 6MU- teren zabudowy mieszkaniowej i usług z podst. przeznaczeniem pod :

1. Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej wraz z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym.

 2. Zabudowę usługową realizowaną bez funkcji mieszkaniowej.

Do czasu urządzenia  drogi dojazdowej do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa obciążająca nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Bochnia

Cena wywoławcza:
83 220,00 zł netto + 23% VAT.

Kwota ustanowienia służebności 5447,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje:
Wydział GMiR Urzędu Miasta  Bochnia
pok. nr 116
tel. (14) 61 49 142
fax. (14) 61 18 399

nowy_swiat
ns_1

ns2

ns3