Zabudowana nieruchomość gruntowa - ul. Kiernika
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Kiernika w Bochni

Gmina Miasta Bochnia informuje, że dysponuje nieruchomością gruntową oznaczoną ewidencyjnie jako działki  nr 6112/3 i nr 6207/3 o łącznej pow. 0,0390 ha obj. KW nr TR1O/00091348/7. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Bochni działki obejmuje obrys  o symbolu 4.U.15- tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, w tym obiekty usług i handlu, obiekty gastronomii, obiekty instytucji finansowych i bankowych, obiekty usług biurowych i administracji, biura projektowe i badawczo- rozwojowe. Działki zlokalizowane są w obrębie stanowiska archeologicznego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zbytków oraz objęte są strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Równocześnie działki zlokalizowane są w rejonie szkód górniczych, częściowo kat. III. Na rysunku planu w północnej części działek oznaczono objęty ochroną konserwatorską, obiekt zabytkowy ujęty w ewidencji zabytków, zaznaczony na rysunku planu numerem 2b relikt fortyfikacji miejskich- hipoteczny przebieg murów miejskich. Działka oznaczona nr 6207/3 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym trwale z gruntem związanym o pow. 54,21 m2 oraz komórkami gospodarczymi o pow. zabudowy 20m2. Działka oznaczona nr 6112/3 zabudowana jest budynkiem komercyjnym o pow. użytkowej 60 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 35 m2. Do budynku komercyjnego położonego na działce nr 6112/3 został dobudowany budynek, który znajduje się na działce nr 6116/2 stanowiącej własność osoby fizycznej, a budynek gospodarczy położony na działce nr 6112/3 posiada wspólną ścianę z budynkiem położonym na działce nr 6115 stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin przetargu: 9 sierpnia 2017 r. 
Wywoławcza cena sprzedaży 349 000,00 zł.

Ogłoszenie  na BIP

Kiernika_mapa

kiernika1
kiernika2