Zabudowana nieruchomość - ul. Kiernika
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 6117/5 o powierzchni 0,0076 ha.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Bochni działkę obejmuje obrys  o symbolu 4.U.14- tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, w tym obiekty usług i handlu, obiekty gastronomii, obiekty instytucji finansowych i bankowych, obiekty usług biurowych i administracji, biura projektowe i badawczo- rozwojowe. Działka zlokalizowana jest w pierzei do utrzymania i uzupełnienia, w obrębie stanowiska archeologicznego w układzie urbanistycznym Bochni wpisanym do rejestru zbytków Nr rej. A-224 oraz objęta jest strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w której to obowiązuje utrzymanie historycznych podziałów własnościowych. Równocześnie działka zlokalizowana jest w rejonie szkód górniczych, częściowo kat. III. Na rysunku planu w zachodniej części działki oznaczono objęty ochroną konserwatorską, obiekt zabytkowy ujęty w ewidencji zabytków, zaznaczony na rysunku planu numerem 2b relikt fortyfikacji miejskich- hipoteczny przebieg murów miejskich. Na działce sąsiedniej nr 6118/3 przy ul. Kościuszki zlokalizowany budynek o numerze porządkowym 11 jest obiektem zabytkowym, wpisanym do ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu nr 103. Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym trwale z gruntem związanym o pow. użytkowej 11,56 m2 przybudowanym do budynku znajdującego się na działce nr 6118/3 stanowiącego współwłasność osób fizycznych. Działka nr 6117/5 jest przedmiotem dzierżawy do dnia 9 lipca 2017 r.

Termin przetargu ustnego nieograniczonego  to 31.07.2017 r.

Cena wywoławcza w przetargu: 168 000,00 zł

Ogłoszenie NA BIP 

kiernika_mapa

kiernika10

kiernika11