Lokalne Centrum NGO - KOLPING w Bochni
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” będzie kontynuować działania Centrum udzielając bezpłatnego wsparcia merytorycznego.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” zakończyło realizacje projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” w ramach którego prowadzone było Lokalne Centrum NGO - Kolping  świadczące pomoc środowiskom pozarządowym z powiatu bocheńskiego oraz brzeskiego. Przez ponad dwa lata funkcjonowania Centrum szkoliliśmy, doradzaliśmy organizacjom pozarządowym m.in. z zakresu księgowych i prawnych aspektów, sposobów finansowania organizacji, Public Relations itp. Pomagaliśmy również organizacjom w  pisaniu wniosków projektowych, opracowywaniu strategii ich rozwoju.   W okresie realizacji projektu zostało zorganizowanych 15 szkoleń jedno i dwudniowych mających na celu wzmacnianie potencjału organizacji w zakresie ich zasobów, podejmowania działań. Wiele organizacji korzystało również z doradztwa specjalistycznego. Z oferty szkoleniowo doradczej skorzystało ponad 40 organizacji. Integralną częścią Lokalnego Centrum był Inkubator NGO.  Działania, którego skierowane były przede wszystkim do osób chcących założyć stowarzyszenie lub fundację. Inkubator świadczył kompleksowe wsparcie dot. rejestracji w KRS poprzez pomoc w opracowaniu statutu, przygotowaniu niezbędnych dokumentów na zebrania założycielskie. Przy wsparciu Inkubatora powstało sześć nowych stowarzyszeń, trzy z nich już prężnie działają.
Poprzez prowadzenie działań projektowych, dostrzegliśmy dużą potrzebę wspierania lokalnych NGO’s. Szczególnej pomocy potrzebowały i wciąż będą potrzebować organizacje nowopowstające. Ciągłe zmiany m.in. w przepisach sprawiają, że także organizacje ze sporym doświadczeniem potrzebują niejednokrotnie pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
„Kolping” zainspirował powstanie w Bochni Centrum świadczącego pomoc lokalnym środowiskom pozarządowym. O potrzebie działania takiego Centrum prowadzącego stałe - a nie ad hoc  działania wspierające - świadczy chociażby liczba organizacji pozarządowych korzystających z usług, jakie oferowaliśmy. 
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” będzie kontynuować działania Centrum udzielając wsparcia merytorycznego. System  wsparcia będzie się rozwijał w oparciu o wypracowany standard  w ramach projektu. Dyżur w Centrum prowadzony będzie w każdy wtorek w godz. popołudniowych.

  • Lokalne Centrum NGO - Kolping w Bochni (dolny kościół św. Pawła Apostoła) -  czynne będzie we wtorki od godz. 14:00 do godz. 18:00.
  • e-mail: bochnia@kolping.pl
  • tel. 14/635 11 17