Angielski dla urzędników
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: English is easy - czyli wyższe kwalifikacje administracji lokalnej w powiecie bocheńskim

efs_angielski1

Program: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Źródło współfinansowania: Europejski Funduszu Społeczny

Wartość projektu: 230.426,38 zł

Kwota dofinansowania: 210.926,38 zł (91,54 %)

Wkład własny: 19.500,00 zł (8,46%) (wpłaty Beneficjentów Ostatecznych)

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Bochni, Wydział Promocji i Rozwoju Miasta

Okres realizacji projektu: lipiec 2006 r. - lipiec 2007 r.

Cel projektu: Dostosowanie kierunków kształcenia urzędników do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez podniesienie kwalifikacji tych osób w zakresie języka angielskiego oraz wydanie certyfikatów TELC potwierdzających ich umiejętności językowe

Zakres projektu: W ramach projektu odbiorcy kursu (100 osób) uczęszczali na zajęcia, które odbywały się raz w tygodniu, przez 3 godziny. Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny następującym zakresie: telefonowanie i praca w recepcji, zebrania, notatka wewnętrzna, korespondencja handlowa, pisanie raportów, listy intencyjne, jak pisać podanie o pracę, elektroniczne biuro etc. Prowadzone były na trzech poziomach znajomości języka angielskiego (0, A i B) w dziesięciu dziesięcioosobowych grupach: 3 grupy na poziomie B, 3 grupy na poziomie A oraz 4 grupy na poziomie 0. Potwierdzeniem znajomości języka obcego, był egzamin TELC (The European Language Certificates) przeprowadzony na zakończenie projektu. Beneficjentami Ostatecznymi projektu były osoby pracujące w jednostkach administracji lokalnej z obszarów wiejskich i miejskich powiatu bocheńskiego

Stan realizacji: projekt zrealizowany

efs_angielski2