Budowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: „Budowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK” z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Partyzantów w Bochni”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu:  2.669.284,91zł
Kwota dofinansowania: 951.036,00 zł
Wkład własny: 1.718.248,91 zł
Jednostka realizująca: Gmina Miasta Bochnia
Okres realizacji projektu: maj 2013 r. - kwiecień 2015 r.
Cel projektu: Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze powiatu bocheńskiego poprzez rozwijanie elementów infrastruktury technicznej- targowiska stałego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Inwestycja ta służyć będzie rolnikom i  lokalnym producentom sprzedającym swoje produkty w mieście Bochnia.
Zakres projektu: W ramach zadania wykonano budynek kontenerowy socjalno-biurowy z gabinetem lekarza weterynarii i ogólnodostępnymi pomieszczeniami w.c., budynek badania zwierząt, wiaty, parking, plac handlowy, zjazdy publiczne, infrastrukturę techniczną w tym m.in.: sieć wodociągową, przyłącze wody i przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację odwodnienia terenu, instalację oświetlenia terenu placu targowego wraz z obiektami, drogi wewnętrzne.

moj_rynek