Budynek SPM ZOZ
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja budynku SPM ZOZ w Bochni

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet: III. Rozwój lokalny

Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie: 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 919.659,54 zł

Kwota dofinansowania: 656.269,05 zł (71,36%)

Wkład własny: 263.390,49 zł (28,64%)

Jednostka realizująca: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

Okres realizacji projektu: grudzień 2005 r. - listopad 2006 r.

Cel projektu: poprawa stanu budynku SPM ZOZ poprzez jego pełne dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów prawa, a także wyposażenie tego ośrodka w potrzebny sprzęt medyczny oraz podniesienie standardu usług medycznych świadczonych na podstawowym poziomie przez tenże zakład opieki zdrowotnej, a zwłaszcza jakości usług świadczonych w poradni dziecięcej

Zakres prac: zgodnie z projektem pieniądze zostały przeznaczone na:

  • rozbudowę budynku SPM ZOZ o segment mieszczący poradnię dziecięcą,
  • termo - modernizację budynku obejmująca wymianę starych, żeliwnych grzejników na płytowe oraz wymianę zniszczonej stolarki okiennej na spełniającą normy cieplne,
  • wykonanie prac modernizacyjnych wewnątrz budynku, przy przewodach instalacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian,
  • pozostałe prace dostosowujące budynek do wymogów obowiązujących przepisów, a w szczególności wykonanie skarpy o nachyleniu nie większym niż 45 stopni, co jest warunkiem koniecznym użytkowania częściowo zagłębionych pomieszczeń piwnic, w których mieści się obecnie m.in. poradnia rehabilitacyjna,
  • zakup atestowanego sprzętu do pracowni stomatologicznej i protetycznej (unit stomatologiczny, mikrosilniki protetyczne, polerka elektryczna stołowa) oraz do laboratorium (wirówka)

Stan realizacji: projekt zrealizowany

zoz1

zoz2