Hala widowiskowo-sportowa
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Bochni

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.1. Rozwój miast
Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu: 14 402 021,70 zł
Koszty kwalifikowane: 14 135 310,63 zł
Kwota dofinansowania: 2 999 906 zł (21,22% kosztów kwalifikowlanych projektu)
Wkład własny: 11 402 115,70 zł
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Bochnia
Okres realizacji projektu: październik 2008 r. - czerwiec 2010 r.  

Cel projektu: zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych, a zwłaszcza do usług sportowo-rekreacyjnych, na terenie miasta Bochnia. Cel ten zostanie osiągnięty między innymi poprzez poprawę jakości i dostępu do infrastruktury społecznej. Wzbogacenie oferty nastąpi poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w nowo wybudowanej hali widowiskowo – sportowej.

Zakres projektu: Projekt polega na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym i zakupem wyposażenia sportowego. Projektowana hala jest budynkiem wolno stojącym, nie podpiwniczonym, w części hali sportowej – parterowym, w części zaplecza socjalno – administracyjnego – 2 kondygnacyjnym. Budynek usytuowany będzie na działkach Nr 4819/11, 4818/2 i 4818/12 przy ul. Wojska Polskiego i Księcia Józefa Poniatowskiego, na gruntach mienia komunalnego.
Dodatkowo hala posiadać będzie zespół pomieszczeń sportowo rekreacyjnych tj. siłownię i salę do aerobiku, która przy okazji organizacji dużych imprez sportowych może być wykorzystywana do organizacji konferencji prasowych. Zapewniono również zaplecze magazynowe.
Hala, szatnie, umywalnie i toaleta na poziomie parteru są w pełni przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim.
Planowana hala to obiekt o powierzchni zabudowy 2176 m2, powierzchni całkowitej 4352 m2 (w tym powierzchni użytkowej 2525,80 m2) i kubaturze 24850 m3. W sali sportowo – widowiskowej o powierzchni parkietu 1320,95 m2 i wysokości wolnej 8,5 m mieści się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną / boisko do siatkówki. Możliwe jest również podzielenie sali na trzy części, pełniące role małych boisk do gry w koszykówkę.
Na parterze zlokalizowano ławkowe trybuny wysuwane dla widzów, na których mieści się 345 miejsc siedzących. Na pierwszym piętrze zlokalizowano otwartą trybunę stałą dla widzów, mieszczą 353 miejsca siedzące.
Do obiektu zapewniony jest swobodny dostęp zarówno od strony ul. Wojska Polskiego, jak i od ul. Ks. J. Poniatowskiego. W pobliżu hali powstanie 32 miejsca postojowe (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Stan realizacji: projekt zakończony

HalaWidowiskowoSportowa1

HalaWidowiskowoSportowa2