Park rodzinny
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: Park rodzinny "Uzbornia"

PRmini WMmini

UMBmini

UEmini

Program:  Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.1. Rozwój miast
Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 8 101 219,00 zł
Koszty kwalifikowane: 8 101 219,00 zł
Kwota dofinansowania: 5 670 853,00 zł (70% kosztów kwalifikowlanych)
Wkład własny: 2 430 366,00 zł
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Bochnia
Okres realizacji projektu: lipiec 2008 r. - wrzesień 2012 r.

Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom uprawiania sportu oraz lżejszych form wypoczynku jak np. spacery, jogging, jazda, na rowerze, czy po prostu pasywny wypoczynek w otoczeniu przyrody, jaki preferują ludzie starsi.

Zakres projektu: zagospodarowanie parku „Uzbornia” położonego na jednym z siedmiu wzniesień, na których położone jest miasto Bochnia.
Park podzielono na 2 części: teren A, który stanowi działka Nr 6658/3 o powierzchni 12,90 ha, zlokalizowany w zachodniej części góry Uzbornia, oraz teren B, który stanowi działka Nr 6146 o powierzchni 0,89 ha. Oba tereny podzielono funkcjonalne biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, walory przyrodnicze, a przede wszystkim zróżnicowane potrzeby użytkowników pod względem wiekowym i charakterologicznym.

Teren A podzielono na następujące strefy:
• strefę wypoczynku pasywnego, w której znajdować się będą pomosty wypoczynkowe, zegar słoneczny, schody napowietrzne w koronach drzew, stanowisko dokumentacyjne,
• strefę reprezentacyjną, w której zlokalizowany jest istniejący pomnik pamięci, aleja honorowa, deptak, tafla wodna.
• strefę cichą (kontemplacyjną), wyposażoną w ławeczki, 3 poziomy spacerowe, drewniany taras nazwany „miejscem zadumy”,
• strefę rowerów górskich,
• strefę wypoczynku aktywnego, w skład której wchodzi kompleks boisk (do gry w mini piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, krykieta), rampa dla wrotkarzy, stoliki szachowe, elementy ścieżki zdrowia, boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z trybuną oraz mini amfiteatr.

Został przewidziany także punkt informacji przyrodniczej dotyczący roślinności parku zlokalizowany w tylniej ścianie trybun boiska do siatkówki plażowej. Przestrzeń pod będzie wykorzystana do zlokalizowania w niej następujących funkcji: toalet oraz zaplecza parku.

Teren B przeznaczono głównie dla dzieci mniejszych pod opieką rodziców oraz dla osób pragnących zachować tężyznę fizyczną. W terenie wydzielono następujące strefy:
• w części północnej (płaskiej) terenu strefę zabaw dla dzieci pod opieką rodziców;
• w części południowej (o stromym pochyleniu) tor saneczkowy oraz ścieżkę zdrowia.

Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji

Plansza