Salina Cracoviensis
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: Rowerowy Pierścień Solny „Salina Cracoviensis” – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich

PRmini WMmini

UMBmini

UEmini

Program: Małopolskie Regionalny Program Operacyjny
Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy
Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej
Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 3 800 094,59 zł
Koszty kwalifikowane: 625 910,41 zł
Kwota dofinansowania: 469 432,81 zł (75 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny: 3 330 661,78 zł
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Bochnia
Okres realizacji projektu: styczeń 2009 r. - grudzień 2011 r.
Stan realizacji: projekt zakończony

Cel projektu: Nadrzędnym celem realizacji niniejszego projektu jest rozwój zintegrowanej oferty turystycznej 10 autonomicznych gmin z terenu dawnych salin wielicko-bocheńskich, poprzez stworzenie regionalnego produktu turystycznego pod marką „Salina Cracoviensis”. W dalszej perspektywie przełoży się to na zwiększenie ruchu turystycznego generowanego przez wykreowany produkt, a przez to wzrost przychodów i znaczenia tej gałęzi gospodarki w regionie.
Ważnym zamierzeniem jest również poprawa bezpieczeństwa użytkowników szlaku poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego i poprawę jakości niebezpiecznych odcinków szlaku. Osiągnięcie celu nadrzędnego przyczyni się do realizacji celów ogólnych projektów, jakimi są:

 1. wspieranie turystyki zrównoważonej w Małopolsce,
 2. stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia na terenie powiatów wielickiego, bocheńskiego i brzeskiego poprzez wsparcie rozwoju rekreacji i turystyki,
 3. rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie,
 4. zwiększenie społecznego zaangażowania w ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest stworzenie Rowerowego Pierścienia Solnego „Salina Cracoviensis” - turystycznego szlaku kulturowego po dawnych salinach wielicko-bocheńskich. Szlak będzie z założenia regionalną magistralą rowerową, o długości 141,3 km, która umożliwi turyście bezpieczne przemieszczanie się połączone ze zwiedzaniem najbardziej urokliwych atrakcji dawnych Żup Krakowskich.
Zgodnie ze standardami technicznymi przyjętymi w studium wykonalności szlak został wytyczony wg zasady „rybiego kręgosłupa i ości”. Kręgosłup czyli trasa główna jest stosunkowo łatwa i w pełni przejezdna dla każdego potencjalnego użytkownika oraz dobrze skomunikowana z infrastrukturą (dworce, poczty, banki). Stanowi ją pętla rowerowa o długości 83,5 km łącząca ze sobą główne ośrodki turystyczne regionu - Wieliczkę i Bochnię. Od niej, w punktach węzłowych odchodzą 4 trasy łącznikowe (tzw. ości) o łącznej długości 57,8 km prowadzące do ciekawych miejsc i atrakcji w okolicy:

 1. Trasa „Via Regia Antiqua” do Chełma - śladami solnego traktu kupieckiego,
 2. Pętla Dolnej Raby do Uścia Solnego – historycznego składu solnego,
 3. Łącznik nowowiśnicki do Zamku Lubomirskich (właścicieli prywatnej kopalni soli XVII –XVIII w.),
 4. Łącznik rzezawski przez Okulice (znane sanktuarium) i Borek (renomowany ośrodek aktywnego wypoczynku) do Rzezawy.

Realizacja projektu wymagać będzie działań zarówno „miękkich” o charakterze koncepcyjno- promocyjnym, jak i działań inwestycyjno-infrastrukturalnych.
Działania te prowadzone będą w latach 2009-2010 w następujących etapach:

 1. Opracowanie koncepcji szczegółowego przebiegu szlaku.
 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i finansowej (opracowanie projektu
  oznakowania szlaku, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opracowanie studium wykonalności).
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych.
 4. Rzeczowa realizacja inwestycji:
  • Oznakowanie trasy głównej i tras łącznikowych szlaku
  • Budowa i oznakowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego o utwardzonej nawierzchni na terenie Miasta Bochnia
  • Poprawa jakości odcinka drogi leśnej łącznika nowowiśnickiego
  • Budowa i montaż infrastruktury towarzyszącej (stojaki na rowery, wiaty postojowe)
  • Wizualizacja szlaku (strona www dotycząca projektu, komplet map, przewodniki po szlaku)
 5. Promocja projektu ( tablice informacyjne i pamiątkowe)

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Bochnia
 2. Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz
 3. Gmina Rzezawa
 4. Gmina Drwinia
 5. Gmina Kłaj
 6. Gmina i Miasto Wieliczka
 7. Gmina Niepołomice
 8. Gmina Biskupice
 9. Gmina Szczurowa

Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji

MATERIAŁY DODATKOWE:
- mapa Szlaków Solnych