Bazylika św. Mikołaja
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Jeszcze przed nadaniem praw miejskich Bochni istniał tu drewniany kościółek pod wezwaniem św. Mikołaja, który ufundowany został przez księżnę Grzymisławę - matkę Bolesława Wstydliwego.

bazylika

Tradycja i zapiski w księgach parafialnych mówią, że na jego miejscu w 1253 r. żona księcia - Kinga ufundowała duży kościół murowany pod wezwaniem św. Mikołaja. 

Kościół ten spłonął doszczętnie w 1440 r. a jego odbudowę podjęto na tym samym miejscu. Prace ukończone zostały ok. 1445 r. zaś ich efektem był jeden z największych kościołów jaki wzniesiono w owym czasie na prowincji. Odbudowany w stylu późnego gotyku z cegły i kamienia kościół, uległ kolejnemu poważnemu zniszczeniu w 1655 roku podczas drugiej wojny szwedzkiej. Wówczas miasto przeżyło wielki pożar w wyniku którego ucierpiał także kościół farny św. Mikołaja. Spłonął dach, runęły sklepienia nawy głównej i naw bocznych, uległa zniszczeniu znaczna część wyposażenia. Ponownie przystąpiono do odbudowy kościoła i zgodnie z duchem czasu przebudowano go w panującym wtedy stylu barokowym.

Od 2 października 1778 roku bocheńska fara, po kasacji klasztoru dominikanów stała się równocześnie Sanktuarium Matki Bożej, wtedy bowiem przeniesiono cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej z kościoła Dominikanów do kościoła św. Mikołaja.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Różańcowej znajduje się obecnie w bocznej kaplicy bazyliki, której godność tą nadał Ojciec Święty Jan Paweł II w 1997 roku. Od 6 grudnia 2003 roku nadano jej również tytuł kolegiaty (erygowano wówczas kapitułę kolegiacką p.w. Matki Bożej Różańcowej). Bazylika pod wezwaniem św. Mikołaja należy do największych w Małopolsce (długość bazyliki wynosi 58 m, szerokość 24,5 m; jednorazowo może pomieścić 4.800 wiernych) i stanowi odbicie zamożności oraz hojności mieszczaństwa bocheńskiego na przestrzeni kilku stuleci.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
Plac. św. Kingi 9
32-700 Bochnia
tel. 14 612 34 17, fax 61192 70
www.mikolaj.bochnia.iap.pl